Kontrast:

Informacja o egzaminie wstępnym na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. zaoczne) na kierunki: Dietetyka, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Zdrowie Publiczne

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu o egzaminie wstępnym na studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (d. zaoczne) więcej

feedback
feedback