Kontrast:

Informacja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauki o Zdrowiu dla studiów I stopnia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawiesza działalność od dnia 31 lipca 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r.


feedback
feedback