Kontrast:

Uwaga! Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu

Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu – rekrutacja uzupełniająca więcej

Harmonogramy rekrutacji uzupełniającej:

Pielęgniarstwo - studia I stopnia stacjonarne

Ratownictwo Medyczne - studia I stopnia stacjonarne

Zdrowie Publiczne - studia I stopnia stacjonarne

Jednocześnie informujemy, że nastąpi zmiana miejsca pracy Komisji.  Od dnia  30 sierpnia 2018 r. Komisja będzie dyżurowała w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym przy ul. Żwirki i Wigury 63, pok. 124, I piętro.

feedback
feedback