Kontrast:

Uchwała Rekrutacyjna 2017/2018

Uchwała nr 2/2017 Senatu WUM z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 42/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2017/2018
[pobierz pdf]

Uchwała nr 96/2016 Senatu WUM z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 42/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2017/2018

[pobierz pdf]

Uchwała nr 42/2016 Senatu WUM z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2017/2018
[pobierz pdf]

Załącznik: Warunki, tryb i terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2017/2018  tekst ujednolicony
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1: Kierunki/specjalności i tryb studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2017/2018  tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2: Kierunek: Analityka medyczna tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3: Kierunek: Audiofonologia z protetyką słuchu tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4: Kierunek: Dietetyka tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 5: Kierunek: Elektroradiologia tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 6: Kierunek: Farmacja tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 7: Kierunek: Fizjoterapia tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 8: Kierunek: Zdrowie publiczne; specjalność: Higiena stomatologiczna
  tekst ujednolicony  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 9: Kierunek: Lekarski tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 10: Kierunek: Lekarsko-dentystyczny tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 11: Kierunek: Logopedia ogólna i kliniczna tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 12: Kierunek: Pielęgniarstwo tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 13: Kierunek: Położnictwo tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 14: Kierunek: Ratownictwo medyczne tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 15: Kierunek: Techniki dentystyczne tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 16: Kierunek: Zdrowie publiczne tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 17: Kierunek: Farmacja - odpłatne studia w języku angielskim
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 18: Kierunek: Lekarski - odpłatne studia w języku angielskim
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 19: Kierunek: Lekarsko-dentystyczny - odpłatne studia w języku angielskim
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 20: Zasady przeliczania na punkty kwalifikacyjne ocen ze świadectw innych niż "nowa matura"
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 21: Olimpiady przedmiotowe
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 22: Zasady uznawania certyfikatów językowych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia
  [pobierz pdf]
feedback
feedback