Kontrast:

Oferta edukacyjna

Kierunek/specjalność Studia jednolite magisterskie
Studia
I stopnia
(licencjackie)
Studia
II stopnia
(magisterskie)
S NW NZ S NW NZ S NW NZ
analityka medyczna              
audiofonologia z protetyką słuchu              
dietetyka            
elektroradiologia            
farmacja              
fizjoterapia            
higiena stomatologiczna                
lekarski              
lekarsko-dentystyczny              
logopedia ogólna i kliniczna              
pielęgniarstwo            
położnictwo            
ratownictwo medyczne                
techniki dentystyczne              
zdrowie publiczne            

S – studia stacjonarne
NW – studia niestacjonarne (dawniej wieczorowe)
NZ – studia niestacjonarne (dawniej zaoczne)

feedback
feedback