Kontrast:

Opłaty za studia - wysokości opłat obowiązujące w roku akademickim 2018/2019

Zarządzenie nr 74/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre usługi edukacyjne świadczone na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2018/2019
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1: Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych (d. wieczorowych) na WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2: Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych (d. zaocznych) na WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3: Opłaty za usługi edukacyjne związane ze szkoleniem i studiami cudzoziemców w języku polskim na WUM
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 4: Opłaty roczne stanowiące podstawę do wyliczenia opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych na WUM z powodu niezadowalających wyników w nauce  
  [pobierz pdf]
Zarządzenie nr 75/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2018/2019
[pobierz pdf]

 • załącznik nr 1: Opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem  studiów w języku angielskim w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego WUM na kierunku lekarskim
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 2: Opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem  studiów w języku angielskim w Wydziale Lekarsko-Dentystycznym WUM na kierunku lekarsko-dentystycznym
  [pobierz pdf]
 • załącznik nr 3: Opłaty za usługi edukacyjne związane z prowadzeniem  studiów w języku angielskim w Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM na kierunku farmacja
  [pobierz pdf]
feedback
feedback