Kontrast:

Oferta edukacyjna

Kierunek Studia jednolite magisterskie
Studia
I stopnia
(licencjackie)
Studia
II stopnia
(magisterskie)
S NW NZ S NW NZ S NW NZ
analityka medyczna                
audiofonologia z protetyką słuchu                
dietetyka            
elektroradiologia                
farmacja                
fizjoterapia              
higiena stomatologiczna                
kierunek lekarski              
kierunek lekarsko-dentystyczny              
logopedia ogólna i kliniczna                
pielęgniarstwo            
położnictwo            
ratownictwo medyczne                
techniki dentystyczne                
zdrowie publiczne            
DUO-OTM ocena technologii medycznych                

S – studia stacjonarne
NW – studia niestacjonarne (dawniej wieczorowe)
NZ – studia niestacjonarne (dawniej zaoczne)

feedback
feedback