Kontrast:

Uchwała rekrutacyjna 2019/2020 Senatu WUM

Uchwała nr 30/2019 Senatu WUM z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 61/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2019/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 28/2019 Senatu WUM z dnia 25 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 61/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2019/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 105/2018 Senatu WUM z dnia 26 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 61/2018 z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2019/2020
[pobierz pdf]

Uchwała nr 61/2018 Senatu WUM z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2019/2020
[pobierz pdf]

Załącznik: Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2019/2020 tekst ujednolicony
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1: Kierunki i tryb studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2019/2020 tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2: Kierunek: Analityka medyczna tekst ujednolicony 
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3: Kierunek: Audiofonologia z protetyką słuchu tekst ujednolicony 
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4: Kierunek: Dietetyka  
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 5: Kierunek: Elektroradiologia tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 6: Kierunek: Farmacja tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 7: Kierunek: Fizjoterapia tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 8: Kierunek: Higiena stomatologiczna tekst ujednolicony 
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 9: Kierunek: Kierunek lekarski 
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 10: Kierunek: Kierunek lekarsko-dentystyczny 
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 11: Kierunek: Logopedia ogólna i kliniczna tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 12: Kierunek: Pielęgniarstwo  
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 13: Kierunek: Położnictwo  
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 14: Kierunek: Ratownictwo medyczne tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 15: Kierunek: Techniki dentystyczne tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 16: Kierunek: Zdrowie publiczne 
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 17: Kierunek: Farmacja - odpłatne studia w języku angielskim tekst ujednolicony
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 18: Kierunek: Lekarski - odpłatne studia w języku angielskim 
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 19: Kierunek: Lekarsko-dentystyczny - odpłatne studia w języku angielskim 
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 20: Zasady przeliczania na punkty kwalifikacyjne ocen z egzaminów na świadectwach maturalnych  
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 21: Olimpiady przedmiotowe
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 22: Zasady uznawania certyfikatów językowych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 23: Terminy postępowania rekrutacyjnego
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 24: Kierunek: DUO-OTM - Ocena technologii medycznych
  [pobierz pdf]
feedback
feedback