Uchwała Rekrutacyjna 2020/2021


UCHWAŁA PO ZMIANACH

Tekst jednolity Uchwały Rekrutacyjnej 2020/2021 Senatu WUM w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

Załącznik: Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym


UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE

Uchwała nr 34/2020 Senatu WUM z dnia 25 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 53/2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Uchwała nr 27/2020 Senatu WUM z dnia 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 53/2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Uchwała nr 26/2020 Senatu WUM z dnia 30 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr 53/2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Uchwała nr 93/2019 Senatu WUM z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 53/2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Uchwała nr 74/2019 Senatu WUM z dnia 21 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 53/2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Uchwała nr 65/2019 Senatu WUM z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 53/2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Uchwała nr 65A/2019 Senatu WUM z dnia 23 września 2019 r. zmieniająca uchwałę nr 53/2019 w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Uchwała nr 53/2019 Senatu WUM z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym