Zarządzenia Rektora ws. opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia w języku polskim w roku 2023/2024

 

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

Zarządzenie nr 118/2023 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim na rok akademicki 2023/2024 oraz opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w języku polskim w roku 2023/2024 

Zarządzenie nr 103/2023 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim na rok akademicki 2023/2024 oraz opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w języku polskim w roku 2023/2024