Zarządzenia Rektora ws. opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia w roku 2022/2023

 

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

Zarządzenie nr 75/2022 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim na rok akademicki 2022/2023 oraz opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w języku polskim w roku 2022/2023 

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zarządzenie nr 239/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim oraz opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w języku angielskim w roku 2022/2023