Zarządzenie Rektora - Badania lekarskie

Zarządzenie nr 124/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Procedury postępowania przy obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ulotki informacyjnej Jak zapobiegać chorobom zakaźnym w trakcie studiów medycznych - ulotka informacyjna dla kandydatów i studentów WUM, Wzorów skierowań na badania lekarskie i szczepienia oraz Wykazu badań sanitarno-epidemiologicznych 
  • załącznik: Wzór skierowania na badanie lekarskie dla kierunku Toksykologia z elementami kryminalistyki
Zarządzenie nr 33/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Procedury postępowania przy obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ulotki informacyjnej Jak zapobiegać chorobom zakaźnym w trakcie studiów medycznych - ulotka informacyjna dla kandydatów i studentów WUM, Wzorów skierowań na badania lekarskie i szczepienia oraz Wykazu badań sanitarno-epidemiologicznych 
  • załącznik: Wzory skierowań na badania lekarskie i szczepienia

Zarządzenie nr 101/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 września 2018 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Procedury postępowania przy obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ulotki informacyjnej Jak zapobiegać chorobom zakaźnym w trakcie studiów medycznych - ulotka informacyjna dla kandydatów i studentów WUM, Wzorów skierowań na badania lekarskie i szczepienia oraz Wykazu badań sanitarno-epidemiologicznych 

  • załącznik nr 1: Regulamin obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  • załącznik nr 2: Procedura postępowania przy obowiązkowych badaniach lekarskich i szczepieniach w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  • załącznik nr 3: Ulotka informacyjna "Jak zapobiegać chorobom zakaźnym w trakcie studiów medycznych" - ulotka informacyjna dla kandydatów i studentów WUM
  • załącznik nr 4: Wzory skierowań na badania lekarskie i szczepienia
  • załącznik nr 5: Wykaz badań sanitarno-epidemiologicznych