Kontrast:

UWAGA! Kandydaci na studia w języku polskim, którzy przystąpili do pisemnych egzaminów UEW

W celu uzyskania zaświadczenia o wynikach egzaminów, kandydaci powinni wydrukować i wypełnić wniosek o jego wydanie.

Wniosek należy złożyć bezpośrednio w Kancelarii WUM (pok. 9 na parterze w budynku Rektoratu przy  ul. Żwirki i Wigury 61 lub przesłać na adres uczelni).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wynikach pisemnego UEW [pobierz plik PDF]

feedback
feedback