Kierunek Lekarsko-dentystyczny - rok akademicki 2020/2021