Kierunek Lekarsko-dentystyczny - rok akademicki 2022/2023