Limity przyjęć na I rok 2020/2021

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2020/2021

 

Zarządzenie nr 71/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia limitów przyjęć na I rok studiów na kierunki prowadzone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2020/2021