Kontrast:

Uchwała Rekrutacyjna 2018/2019

Uchwała nr 44/2017 Senatu WUM z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2018/2019
[pobierz pdf]

Załącznik: Warunki, tryb i terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2018/2019 
[pobierz pdf]

 • Załącznik nr 1: Kierunki/specjalności i tryb studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2018/2019 
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 2: Kierunek: Analityka medyczna
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 3: Kierunek: Audiofonologia z protetyką słuchu
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 4: Kierunek: Dietetyka
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 5: Kierunek: Elektroradiologia
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 6: Kierunek: Farmacja
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 7: Kierunek: Fizjoterapia
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 8: Kierunek: Zdrowie publiczne; specjalność: Higiena stomatologiczna
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 9: Kierunek: Lekarski
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 10: Kierunek: Lekarsko-dentystyczny
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 11: Kierunek: Logopedia ogólna i kliniczna
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 12: Kierunek: Pielęgniarstwo
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 13: Kierunek: Położnictwo
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 14: Kierunek: Ratownictwo medyczne
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 15: Kierunek: Techniki dentystyczne
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 16: Kierunek: Zdrowie publiczne
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 17: Kierunek: Farmacja - odpłatne studia w języku angielskim
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 18: Kierunek: Lekarski - odpłatne studia w języku angielskim
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 19: Kierunek: Lekarsko-dentystyczny - odpłatne studia w języku angielskim
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 20: Zasady przeliczania na punkty kwalifikacyjne ocen z egzaminów na świadectwach maturalnych
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 21: Olimpiady przedmiotowe
  [pobierz pdf]
 • Załącznik nr 22: Zasady uznawania certyfikatów językowych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia
  [pobierz pdf]
feedback
feedback