Kontrast:

Informacje WKR

Uwaga ! Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej informuje, że w dniu 18.07.2017 r. zakończono rekrutację na studia jednolite stacjonarne, na kierunki Farmacja i Analityka medyczna. Minimum kwalifikujące do przyjęcia wyniosło: 

Farmacja                    165 punktów,

Analityka medyczna     146 punktów.

W przypadku zwolnienia miejsc wznowienie rekrutacji nastąpi na przełomie sierpnia i września. Zainteresowanych Kandydatów prosimy o sprawdzanie informacji na koncie Kandydata (IRK) i na stronie internetowej Rekrutacji WUM.

Uwaga ! Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej informuje, że w dniu 17.07.2017 r. minimum punktów do przyjęcia na kierunek Farmacja wynosi 165.0 punktów (w tym z chemii 68,0), na kierunek Analityka Medyczna wynosi 146,0 punktów (w tym z chemii 57,0).

Prosimy o sprawdzanie informacji na  koncie IRK.

Kandydaci, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów, proszeni są o dostarczenie dokumentów w dniu 18 lipca 2017 r. w godz. 10.00-12.00 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM, Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63, pok. 123 (I piętro).

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

Uwaga ! Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej informuje, że minimum punktów do przyjęcia na kierunek: Farmacja wynosi 170.0 punktów (w tym z chemii 78,0), Analityka Medyczna wynosi 156,0 punktów (w tym z chemii 72,0).

Prosimy o sprawdzanie informacji na  koncie IRK.

Kandydaci, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów, proszeni są o dostarczenie dokumentów w dniach 13-14 lipca 2017 r. w godz. 9.00-15.00 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM, Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63, pok. 123 (I piętro).

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

feedback
feedback