Zarządzenia Rektora ws. opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia w języku angielskim w roku 2023/2024


STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zarządzenie nr 249/2022 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim oraz opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w języku angielskim w roku 2023/2024