Kontrast:

Uwaga! Kandydaci na studia

Przypominamy, że zwrot opłaty rekrutacyjnej przysługuje Kandydatowi jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku/poziomu/formy studiów z powodu małej liczby Kandydatów.


feedback
feedback