Uchwała rekrutacyjna

  • Posted on: 12 November 2021
  • By: katarzyna.zielińska

 

UCHWAŁA PO ZMIANACH

Tekst jednolity Uchwały Senatu WUM nr 41/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym: