Progi punktowe

PROGI PUNKTOWE
  Rekrutacja 2020 Rekrutacja 2019 Rekrutacja 2018 
Kierunek studiów, poziom, forma Kandydaci ogółem  Limit Próg punktowy Kandydaci ogółem  Limit Próg punktowy Kandydaci ogółem  Limit Próg punktowy
Analityka medyczna - studia jednolite magisterskie stacjonarne 244 60 130 284 60 125 275 60 119
Analityka medyczna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (NW) - - - - - - studia nie zostały uruchomione
Audiofonologia z protetyką słuchu  - studia I stopnia stacjonarne 191 30 224,2 115 30 177,8 141 30 195
Audiofonologia z protetyką słuchu  - studia I stopnia niestacjonarne (NW) - - - - - - 3 10 191
Dietetyka - studia I stopnia stacjonarne 424 120 144,2 423 120 114,2 411 118 147
Dietetyka - studia II stopnia stacjonarne 120 90 25 77 60 29 89 56 33
Dietetyka - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) 104 60 31 studia nie zostały uruchomione 49 50 17
DUO-OTM ocena  technologii medycznych - studia II stopnia niestacjonarne 2020 (stacjonarne 2019)  - - - 26 20 22 - - -
Elektroradiologia - studia I stopnia stacjonarne 324 40 244 259 40 213,2 308 40 224,2
Elektroradiologia - studia I stopnia niestacjonarne (NW) - - - - - - 30 10 134
Elektroradiologia - studia I stopnia niestacjonarne (NZ) - - - - - - studia nie zostały uruchomione
Elektroradiologia - studia II stopnia stacjonarne 47 30 17,5 36 30 42,65 39 30 35,95
Elektroradiologia - studia II stopnia niestacjonarne (NW)  - - - - - - 39 10 44,4
Elektroradiologia - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) 40 25 17,8 41 35 21 studia nie zostały uruchomione
Farmacja - studia jednolite magisterskie stacjonarne 567 190 123 494 190 126 567 190 144
Farmacja - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (NW) - - - - - - 35 20 117
Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie stacjonarne 496 150 206,2 529 150 191,2 491 150 188
Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (NW) - - - - - - 16 15 159
Fizjoterapia - studia II stopnia stacjonarne - - 186 110 43 137 110 30
Fizjoterapia - studia II stopnia niestacjonarne  (NW) - - - - - - studia nie zostały uruchomione
Fizjoterapia - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) - - - 57 40 31 118 40 28
Higiena stomatologiczna  - studia I stopnia stacjonarne 109 30 251,8 93 30 188,2 115 30 198,3
Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie stacjonarne 2800 550 236,6 2424 550 228 2263 550 230
Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (NW) 443 150 159 499 130 162,4 438 180 143,4
Kierunek lekarsko - dentystyczny - studia jednolite magisterskie stacjonarne 554 82 235,8 580 72 230 627 72 230
Kierunek lekarsko - dentystyczny - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (NW) 180 25 190,6 175 28 175,4 158 28 186
Logopedia ogólna i kliniczna - studia I stopnia stacjonarne 122 35 148 167 35 207,8 197 30 202,2
Logopedia ogólna i kliniczna - studia I stopnia niestacjonarne (NW) - - - - - - studia nie zostały uruchomione
Logopedia ogólna i kliniczna - studia II stopnia stacjonarne 59 35 25,9 73 35 4,63 65 30 3,85
Pielęgniarstwo - studia I stopnia stacjonarne  631 300 139 638 300 120,8 663 300 89,8
Pielęgniarstwo - studia II stopnia stacjonarne 209 174 19 168 174 18 211 174 22
Pielęgniarstwo - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) - - - studia nie zostały uruchomione studia nie zostały uruchomione
Położnictwo - studia I stopnia stacjonarne 472 144 198,2 468 144 184 466 142 181,8
Położnictwo - studia II stopnia stacjonarne 97 64 43 82 64 19 103 58 28
Położnictwo - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) 72 72 23 61 72 19 144 70 16
Ratownictwo medyczne - studia I stopnia stacjonarne 203 74 48,8 127 118 85 120 118 92
Ratownictwo medyczne - studia I stopnia niestacjonarne (NZ) - - - studia nie zostały uruchomione - - -
Techniki dentystyczne - studia I stopnia stacjonarne  159 30 221,3 167 30 254,3 203 30 264,5
Techniki dentystyczne - studia I stopnia niestacjonarne (NW) - - - - - - studia nie zostały uruchomione
Zdrowie publiczne - studia I stopnia stacjonarne 247 150 84,8 299 150 91 223 150 89,8
Zdrowie publiczne - studia II stopnia stacjonarne 177 140 19 109 140 19 118 140 18
Zdrowie publiczne - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) 100 90 25 149 50 18 studia nie zostały uruchomione
Toksykologia z elementami kryminalistyki - studia II stopnia stacjonarne 51 20 3,6 - - - - - -