Kontrast:

Oferta edukacyjna

 

Kierunek/specjalność Studia jednolite
Studia
I stopnia
(licencjackie)
Studia
II stopnia
(magisterskie)
S NW NZ S NW NZ S NW NZ
analityka medyczna              
audiofonologia z protetyką słuchu              
dietetyka            
elektroradiologia            
farmacja              
fizjoterapia        
higiena stomatologiczna                
lekarski              
lekarsko-dentystyczny              
logopedia ogólna i kliniczna              
pielęgniarstwo          
położnictwo          
ratownictwo medyczne                
techniki dentystyczne              
zdrowie publiczne            

S – studia w trybie stacjonarnym
NW – studia w trybie niestacjonarnym (wieczorowym)
NZ – studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym)