Kontakt

rekrutacja na studia w języku polskim

Biuro Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Budynek ZIAM (Kampus Banacha), pok. 85, I piętro

ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa

tel. (+48 22) 57 20 998

rekrutacja@wum.edu.pl

Katarzyna Zielińska
tel. (+48 22) 57 20 998

Nicole Husakowska-Hudzik
tel. (+48 22) 57 20 998

 

Informacji udzielamy
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16.00
wyłącznie telefonicznie i mailowo

 


Studies in English - RECRUITMENT

Contact:

English Division (Medicine)
English Dentistry Division
English Pharmacy Division

 

KOMISJE REKRUTACYJNE - działają od lipca do września. 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna  
tel. (+48 22) 57 20 140/141 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarskiego  
(kierunek lekarski)
tel. (+48 22) 57 20 145/146 
wkrwl@wum.edu.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego  
(kierunki: kierunek lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna, audiofonologia z protetyką słuchu, elektroradiologia, fizjoterapia, logopedia ogólna i kliniczna)
tel. (+48 22) 57 20 143/144 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Farmaceutycznego  
(kierunki: analityka medyczna, farmacja, toksykologia z elementami kryminalistyki)
tel. (+48 22) 57 20 142 
wkrwf@wum.edu.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu  
(kierunki: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne)
studia I stopnia: tel. (+48 22) 57 20 147/148 
studia II stopnia: tel. (+48 22) 57 20 153