Informacje dla Studentów

 

Informacji na temat warunków przeniesienia się z innych uczelni do WUM udziela Dziekanat wydziału, na który student chce przenieść się.

Dane kontaktowe poszczególnych wydziałów:


•    Wydział Lekarski ( kierunek lekarski) 
https://lekarski.wum.edu.pl/ 


•    Wydział Lekarsko-Stomatologiczny ( kierunki: kierunek lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna, audiofonologia z protetyką słuchu, elektroradiologia, fizjoterapia, logopedia ogólna i kliniczna)
https://wld.wum.edu.pl/ 


•    Wydział Farmaceutyczny ( kierunki: analityka medyczna, farmacja, toksykologia z elementami kryminalistyki)
https://wf.wum.edu.pl/ 


•    Wydział Nauk o Zdrowiu ( kierunki: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne) 
https://wnoz.wum.edu.pl/pl