Opłaty

  • Posted on: 2 January 2024
  • By: katarzyna.zielińska
Rekrutacja 2023/2024


STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

Zarządzenie nr 118/2023 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim na rok akademicki 2023/2024 oraz opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w języku polskim w roku 2023/2024 

Zarządzenie nr 103/2023 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim na rok akademicki 2023/2024 oraz opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w języku polskim w roku 2023/2024 

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zarządzenie nr 249/2022 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim oraz opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w języku angielskim w roku 2023/2024