Kontrast:

Uwaga! Kandydaci na studia II-go stopnia stacjonarne na kierunku DUO-OTM

Studia II-go stopnia stacjonarne na kierunku DUO-OTM prowadzone są w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na podstawie umowy trójstronnej pomiędzy NCBR, WUM i Studentem. Podpisując umowę, Student podejmuje zobowiązanie do zwrotu pełnego kosztu uczestnictwa w Projekcie w przypadku nieukończenia studiów w wyniku rezygnacji bez udokumentowania ważnych powodów rezygnacji.

feedback
feedback