Uchwała rekrutacyjna

  • Posted on: 12 November 2021
  • By: katarzyna.zielińska
Rekrutacja 2021/2022

 

UCHWAŁA PO ZMIANACH

Tekst jednolity Uchwały Senatu WUM nr 41/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym:

Załącznik: Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

 

UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE

Uchwała nr 7/2021 Senatu WUM z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę nr 41/2020 w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu prowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym


Uchwała nr 41/2020 Senatu WUM z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym