Informacje dla Studentów

 

Informacji na temat warunków przeniesienia się z innych uczelni do WUM udziela Dziekanat wydziału, na który student chce przenieść się.

Dane kontaktowe poszczególnych wydziałów:


•    Wydział Lekarski ( Kierunek Lekarski) 
https://lekarski.wum.edu.pl/ 


•    Wydział Lekarsko-Stomatologiczny ( Kierunki: Kierunek Lekarsko-Dentystyczny, Techniki dentystyczne, Higiena stomatologiczna)
https://wld.wum.edu.pl/ 


•    Wydział Medyczny ( Kierunki: Audiofonologia z protetyką słuchu, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Logopedia Ogólna i Kliniczna) 
https://wydzialmedyczny.wum.edu.pl/ 


•    Wydział Farmaceutyczny ( Kierunki: Analityka Medyczna, Farmacja, DUO-OTM Ocena technologii medycznych, Toksykologia z elementami kryminalistyki)
https://wf.wum.edu.pl/ 


•    Wydział Nauk o Zdrowiu ( Kierunki: Dietetyka, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Zdrowie Publiczne) 
https://wnoz.wum.edu.pl/pl