Zarządzenie Rektora ws. Regulaminu obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów WUM

Zarządzenie nr 97/2023 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 kwietnia 2023 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Załącznik: Skierowanie na badanie lekarskie kandydata do szkoły wyższej/studenta kierunku Toksykologia z elementami kryminalistyki

Zarządzenie nr 202/2022 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 19 października 2022 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Załącznik: Regulamin obowiązkowych badań lekarskich i szczepień dla kandydatów na studia oraz studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  • załącznik nr 1: Wykaz badań sanitarno-epidemiologicznych w podziale na kierunki studiów
  • załącznik nr 2: Wzory skierowań na badania lekarskie i szczepienia w podziale na kierunki studiów
    załącznik (wg Zarządzenia Rektora nr 97/2023): skierowanie na badanie lekarskie kandydata do szkoły wyższej/studenta kierunku Toksykologia z elementami kryminalistyki
  • załącznik nr 3: Ulotka informacyjna dla kandydatów i studentów WUM "Jak zapobiegać chorobom zakaźnym w trakcie studiów medycznych"