Oferta edukacyjna

 

Kierunek

Studia
jednolite

                     magisterskie                  

Studia
I stopnia
     (licencjackie)
    

Studia 
II stopnia
(magisterskie)

   S         N          S S
analityka medyczna        checked-button.png                                                                                                  
audiofonologia z protetyką słuchu     checked-button.png    
dietetyka     checked-button.png checked-button.png checked-button.png
elektroradiologia     checked-button.png checked-button.png checked-button.png
farmacja checked-button.png        
fizjoterapia checked-button.png        
higiena stomatologiczna     checked-button.png    
kierunek lekarski checked-button.png checked-button.png      
kierunek lekarsko-dentystyczny checked-button.png checked-button.png      
logopedia ogólna i kliniczna     checked-button.png checked-button.png  
pielęgniarstwo     checked-button.png checked-button.png checked-button.png
położnictwo     checked-button.png checked-button.png checked-button.png
ratownictwo medyczne     checked-button.png    
techniki dentystyczne     checked-button.png    
toksykologia z elementami kryminalistyki                                            checked-button.png
zdrowie publiczne     checked-button.png checked-button.png checked-button.png

S – studia stacjonarne 
N – studia niestacjonarne