• Posted on: 11 April 2019
  • By: adminwum

rekrutacja na studia w języku polskim:

Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektorat (Kampus Banacha), pok. 217
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. (+48 22) 57 20 998
rekrutacja@wum.edu.pl

Katarzyna Zielińska
(+48 22) 57 20 998

Paulina Szymańska
(+48 22) 57 20 280

Beata Jadacka
(+48 22) 57 20 998

W okresie rekrutacji (kwiecień - wrzesień) informacji wyłącznie telefonicznie i mailowo udziela Punkt Informacji Rekrutacyjnej 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
 


Studies in English - RECRUITMENT:

Contact:

English Division (Medicine)
English Dentistry Division
English Pharmacy Division

 

Komisje rekrutacyjne działają od 17 sierpnia do września. 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
tel. (+48 22) 57 20 140

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarskiego
(kierunek lekarski)
tel. (+48 22) 57 20 145/146

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
(kierunki: kierunek lekarsko-dentystyczny, techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna)
tel. (+48 22) 57 20 143

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Medycznego
(kierunki: fizjoterapia, audiofonologia z protetyką słuchu, elektroradiologia, logopedia ogólna i kliniczna)
tel. (+48 22) 57 20 144

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Farmaceutycznego
(kierunki: farmacja, analityka medyczna, DUO-OTM Ocena technologii medycznych, tosykologia z elementami kryminalistyki)
tel. (+48 22) 57 20 142

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu (studia I stopnia)
(kierunki: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne)
tel. (+48 22) 57 20 147/148

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna Wydziału Nauk o Zdrowiu (studia II stopnia)
(kierunki: dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne)
tel. (+48 22) 57 20 153