• Posted on: 11 April 2019
  • By: adminwum

Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Rektorat (Kampus Banacha), pok. 217
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. (+48 22) 57 20 998
rekrutacja@wum.edu.pl

Katarzyna Zielińska
(+48 22) 57 20 998

Beata Jadacka
(+48 22) 57 20 998