Uchwała Rekrutacyjna

  • Posted on: 2 January 2024
  • By: katarzyna.zielińska
Rekrutacja 2023/2024

Uchwała nr 33/2023 Senatu WUM z dnia 13 października 2023 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Uchwała nr 25/2022 Senatu WUM z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Załącznik: Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym