Progi punktowe

PROGI PUNKTOWE
  Rekrutacja 2021 Rekrutacja 2020 Rekrutacja 2019
Kierunek studiów, poziom, forma Kandydaci ogółem  Limit Próg punktowy Kandydaci ogółem  Limit Próg punktowy Kandydaci ogółem  Limit Próg punktowy
Analityka medyczna - studia jednolite magisterskie stacjonarne 218 80 93 244 60 130 284 60 125
Audiofonologia z protetyką słuchu  - studia I stopnia stacjonarne 161 30 200,2 191 30 224,2 115 30 177,8
Dietetyka - studia I stopnia stacjonarne 384 120 91,8 424 120 144,2 423 120 114,2
Dietetyka - studia II stopnia stacjonarne 94 90 26 120 90 25 77 60 29
Dietetyka - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) 94 66 40 104 60 31 studia nie zostały uruchomione
DUO-OTM ocena  technologii medycznych - studia II stopnia stacjonarne  - - - - - - 26 20 22
DUO-OTM ocena  technologii medycznych - studia II stopnia niestacjonarne  - - - studia nie zostały uruchomione - - -
Elektroradiologia - studia I stopnia stacjonarne 281 40 285,8 324 40 244 259 40 213,2
Elektroradiologia - studia II stopnia stacjonarne 33 30 50,65 47 30 17,5 36 30 42,65
Elektroradiologia - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) 36 25 49,8 40 25 17,8 41 35 21
Farmacja - studia jednolite magisterskie stacjonarne 532 190 124 567 190 123 494 190 126
Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie stacjonarne 607 150 207,2 496 150 206,2 529 150 191,2
Fizjoterapia - studia II stopnia stacjonarne - - - - - - 186 110 43
Fizjoterapia - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) - - - - - - 57 40 31
Higiena stomatologiczna  - studia I stopnia stacjonarne 121 30 203,45 109 30 251,8 93 30 188,2
Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie stacjonarne 2579 550 224 2800 550 236,6 2424 550 228
Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (NW) 541 170 147,8 443 150 159 499 130 162,4
Kierunek lekarsko - dentystyczny - studia jednolite magisterskie stacjonarne 526 82 221,6 554 82 235,8 580 72 230
Kierunek lekarsko - dentystyczny - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (NW) 156 25 181,6 180 25 190,6 175 28 175,4
Logopedia ogólna i kliniczna - studia I stopnia stacjonarne 166 35 208 122 35 148 167 35 207,8
Logopedia ogólna i kliniczna - studia II stopnia stacjonarne 52 35 4,99 59 35 25,9 73 35 4,63
Pielęgniarstwo - studia I stopnia stacjonarne  653 300 159,8 631 300 139 638 300 120,8
Pielęgniarstwo - studia II stopnia stacjonarne 210 174 34 209 174 19 168 174 18
Pielęgniarstwo - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) studia nie zostały uruchomione 17 75 16 studia nie zostały uruchomione
Położnictwo - studia I stopnia stacjonarne 457 144 201,8 472 144 198,2 468 144 184
Położnictwo - studia II stopnia stacjonarne 99 64 31 97 64 43 82 64 19
Położnictwo - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) 70 72 19 72 72 23 61 72 19
Ratownictwo medyczne - studia I stopnia stacjonarne 165 74 77,4 203 74 48,8 127 118 85
Ratownictwo medyczne - studia I stopnia niestacjonarne (NZ) - - - - - - studia nie zostały uruchomione
Techniki dentystyczne - studia I stopnia stacjonarne  198 30 225,2 159 30 221,3 167 30 254,3
Toksykologia z elementami kryminalistyki - studia II stopnia stacjonarne - - - 51 20 3,6 - - -
Toksykologia z elementami kryminalistyki - studia II stopnia niestacjonarne studia nie zostały uruchomione - - - - - -
Zdrowie publiczne - studia I stopnia stacjonarne 245 150 95 247 150 84,8 299 150 91
Zdrowie publiczne - studia II stopnia stacjonarne 106 140 18 177 140 19 109 140 19
Zdrowie publiczne - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) 118 90 22 100 90 25 149 50 18