Progi punktowe

  Rekrutacja 2019 Rekrutacja 2018  Rekrutacja 2017
Kierunek studiów, poziom, forma Kandydaci ogółem  Limit Próg punktowy Kandydaci ogółem  Limit Próg punktowy Kandydaci ogółem  Limit Próg punktowy
Analityka medyczna - studia jednolite magisterskie stacjonarne 284 60 125,00 275 60 119,00 262 50 137,00
Analityka medyczna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (NW) - - - studia nie zostały uruchomione brak danych
Audiofonologia z protetyką słuchu  - studia I stopnia stacjonarne 115 30 177,80 141 30 195,00 177 30 227,00
Audiofonologia z protetyką słuchu  - studia I stopnia niestacjonarne (NW) - - - 3 10 191,00 brak danych
Dietetyka - studia I stopnia stacjonarne 423 120 114,20 411 118 147,00 405 115 185,20
Dietetyka - studia II stopnia stacjonarne 77 60 29,00 89 56 33,00 93 53 30,00
Dietetyka - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) studia nie zostały uruchomione 49 50 17,00 92 51 16,00
DUO-OTM ocena  technologii medycznych - studia II stopnia stacjonarne  26 20 22,00 - - - - - -
Elektroradiologia - studia I stopnia stacjonarne 259 40 213,20 308 40 224,20 286 40 225,80
Elektroradiologia - studia I stopnia niestacjonarne (NW) - - - 30 10 134,00 brak danych
Elektroradiologia - studia I stopnia niestacjonarne (NZ) - - - studia nie zostały uruchomione 32 60 8,00
Elektroradiologia - studia II stopnia stacjonarne 36 30 42,65 39 30 35,95 41 30 44,30
Elektroradiologia - studia II stopnia niestacjonarne (NW)  - - - 39 10 44,40 studia nie zostały uruchomione
Elektroradiologia - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) 41 35 21 studia nie zostały uruchomione - - -
Farmacja - studia jednolite magisterskie stacjonarne 494 190 126,00 567 190 144,00 561 163 155,50
Farmacja - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (NW) - - - 35 20 117,00 brak danych
Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie stacjonarne 529 150 191,20 491 150 188,00 465 130 199,20
Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (NW) - - - 16 15 159,00 brak danych
Fizjoterapia - studia II stopnia stacjonarne 186 110 43,00 137 110 30,00 217 110 51,00
Fizjoterapia - studia II stopnia niestacjonarne  (NW) - - - studia nie zostały uruchomione brak danych
Fizjoterapia - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) 57 40 31,00 118 40 28,00 72 50 17,00
Higiena stomatologiczna  - studia I stopnia stacjonarne 93 30 188,20 115 30 198,30 110 30 249,80
Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie stacjonarne 2424 550 228,00 2263 550 230,00 2907 550 239,00
Kierunek lekarski - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (NW) 499 130 162,40 438 180 143,40 brak danych 
Kierunek lekarsko - dentystyczny - studia jednolite magisterskie stacjonarne 580 72 230,00 627 72 230,00 744 72 236,00
Kierunek lekarsko - dentystyczny - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (NW) 175 28 175,40 158 28 186,00 brak danych
Logopedia ogólna i kliniczna - studia I stopnia stacjonarne 167 35 207,80 197 30 202,20 125 30 144,00
Logopedia ogólna i kliniczna - studia I stopnia niestacjonarne (NW) - - - studia nie zostały uruchomione studia nie zostały uruchomione
Logopedia ogólna i kliniczna - studia II stopnia stacjonarne 73 35 4,63 65 30 3,85 52 30 3,60
Pielęgniarstwo - studia I stopnia stacjonarne  638 300 120,80 663 300 89,80 517 250 118,20
Pielęgniarstwo - studia II stopnia stacjonarne 168 174 18,00 211 174 22,00 223 174 26,00
Pielęgniarstwo - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) studia nie zostały uruchomione studia nie zostały uruchomione studia nie zostały uruchomione
Położnictwo - studia I stopnia stacjonarne 468 144 184,00 466 142 181,80 472 138 203,20
Położnictwo - studia II stopnia stacjonarne 82 64 19,00 103 58 28,00 81 52 21,00
Położnictwo - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) 61 72 19,00 144 70 16,00 94 73 20,00
Ratownictwo medyczne - studia I stopnia stacjonarne 127 118 85,00 120 118 92,00 141 100 79,20
Ratownictwo medyczne - studia I stopnia niestacjonarne (NZ) studia nie zostały uruchomione - - - - - -
Techniki dentystyczne - studia I stopnia stacjonarne  167 30 254,3 203 30 264,50 215 30 264,80
Techniki dentystyczne - studia I stopnia niestacjonarne (NW) - - - studia nie zostały uruchomione brak danych
Zdrowie publiczne - studia I stopnia stacjonarne 299 150 91,00 223 150 89,80 230 130 89,00
Zdrowie publiczne - studia II stopnia stacjonarne 109 140 19,00 118 140 18,00 121 130 15,00
Zdrowie publiczne - studia II stopnia niestacjonarne (NZ) 42 50 11,00 149 50 18,00 studia nie zostały uruchomione