Kontrast:

Kontakt

tel. (+48 22) 57 20 998
rekrutacja@wum.edu.pl

Punkt Informacji Rekrutacyjnej WUM
Centrum Dydaktyczne - parter (przy Rektoracie),
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
ul. Trojdena 2a, 02-091 Warszawa


KOMISJE REKRUTACYJNE kontakt

Biuro Rekrutacji i Organizacji Kształcenia
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Rektorat (Kampus Banacha), pok. 217
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa


Katarzyna Zielińska
(+48 22) 57 20 998
Beata Jadacka
(+48 22) 57 20 998