Opłaty

 • Posted on: 8 December 2020
 • By: paulina.szymańska
Rekrutacja 2020/2021

Zarządzenie nr 154/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 20 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 31/2020 w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021, opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku 2020/2021 oraz zasad płatności za usługi edukacyjne świadczone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

załącznik: Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów oraz zasady płatności za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • załącznik nr 1: Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych w WUM
 • załącznik nr 2: Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych w języku angielskim w WUM
 • załącznik nr 3: Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców w języku polskim na studiach stacjonarnych w WUM
 • załącznik nr 4: Opłaty roczne stanowiące podstawę do wyliczenia opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych w WUM z powodu niezadowalających wyników w nauce
 • załącznik nr 5: Wniosek o rozłożenie opłat na raty
 • załącznik nr 6: Wniosek o zwolnienie z opłaty
 • załącznik nr 7: Wniosek o zwrot opłaty

 

Zarządzenie nr 88/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021, opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku 2020/2021 oraz zasad płatności za usługi edukacyjne świadczone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

 • załącznik: Opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim i angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 31/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia na rok akademicki 2020/2021, opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w roku 2020/2021 oraz zasad płatności za usługi edukacyjne świadczone w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

 • załącznik nr 1: Opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim i angielskim w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na rok akademicki 2020/2021
 • załącznik nr 2: Opłaty za usługi edukacyjne dla studentów oraz zasady płatności za usługi edukacyjne świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • załącznik nr 1: Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych w WUM
  • załącznik nr 2: Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych w języku angielskim w WUM
  • załącznik nr 3: Opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców w języku polskim na studiach stacjonarnych w WUM
  • załącznik nr 4: Opłaty roczne stanowiące podstawę do wyliczenia opłaty za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych w WUM z powodu niezadowalających wyników w nauce
  • załącznik nr 5: Wniosek o rozłożenie opłat na raty
  • załącznik nr 6: Wniosek o zwolnienie z opłaty
  • załącznik nr 7: Wniosek o zwrot opłaty