Opłaty

  • Posted on: 14 December 2022
  • By: katarzyna.zielińska
Rekrutacja 2022/2023


STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

Zarządzenie nr 184/2022 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 29 września 2022 r. zmieniające  zarządzenie sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim na rok akademicki 2022/2023 oraz opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w języku polskim w roku 2022/2023 

Zarządzenie nr 75/2022 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim na rok akademicki 2022/2023 oraz opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w języku polskim w roku 2022/2023 

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Zarządzenie nr 239/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim oraz opłat za usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia w języku angielskim w roku 2022/2023