Uchwała rekrutacyjna

  • Posted on: 14 December 2022
  • By: katarzyna.zielińska
Rekrutacja 2022/2023

Uchwała nr 18/2021 Senatu WUM z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Załącznik: Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym