Kierunek Lekarsko-dentystyczny - rok akademicki 2024/2025