Uchwała rekrutacyjna 2024/2025

Uchwała nr 19/2023 Senatu WUM z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej prowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Załącznik: Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym