Kontrast:

Informacja dla Kandydatów na studia

Uprzejmie informujemy, że zasady oraz harmonogramy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów są dostępne w zakładce "REKRUTACJA 2017/2018".