Kontrast:

Uwaga ! Komunikat Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna  Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej informuje, że minimum punktów do przyjęcia na kierunek Farmacja wynosi 170.0 punktów (w tym z chemii 78,0), na kierunek Analityka Medyczna wynosi 156,0 punktów (w tym z chemii 72,0).

Prosimy o sprawdzanie informacji na  koncie IRK.

Kandydaci, którzy uzyskali wymaganą liczbę punktów, proszeni są o dostarczenie dokumentów w dniach 13-14 lipca 2017 r. w godz. 9.00-15.00 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM, Warszawa ul. Żwirki i Wigury 63, pok. 123 (I piętro).

Niezłożenie dokumentów w podanym terminie skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.